ATENA 4.2.6b Upgrade CSY

Upgrade české verze 3.3.2 a novější na 4.2.6b pro uživatele s platnou servisní smlouvou. Stáhněte a spusťte soubor ATENA_V426b_CSY_Upgrade_Install.exe, velikost 313 304 130B (Build 09/12/01 rev.3252, GUI 3D 4.2.6.0, 2D 4.2.2.2, ATENA-GiD skripty rev. 3083). V případě problémů s instalací aktualizace se na nás obraťte s žádostí o pomoc/instalační CD.

Hlavní změny od verze 4.1.4a:

  • nové vlastnosti materiálových modelů pro beton založené na teorii Prof. Collinse (Modified Compression Field theory)
    • redukce tlakové pevnosti vlivem trhlin
    • smyková pevnost betonu s trhlinami založená na zamykání kameniva (aggregate interlock)
    • možnost zadat tlakovou a tahovou pevnost libovolně uživatelskou funkcí
  • vylepšeno rozhraní ATENA-GiD. Toto rozhraní, využívané především v ATENě Science, bylo podstatně vylepšeno pro snadnější využívání širokých pokročilých možností produktu ATENA Science.

Podrobný seznam změn najdete v souboru Readme.txt.  

Download