ATENA 4.1.4a Upgrade CSY

Upgrade české verze 3.3.2 a novější na 4.1.4a pro uživatele s platnou servisní smlouvou. Stáhněte a spusťte soubor ATENA_V414a_CSY_Upgrade_Install.exe. V případě problémů s instalací aktualizace se na nás obraťte s žádostí o pomoc/instalační CD.

Hlavní změny od verze 4.1.3d:

 • Oprava problému s objemovým zatížením (vlastní váha) v ATENA 3D
 • Zatížení akcelerogramem
 • Materiál výztuže lze omezit pouze na tah
 • Množství vylepšení skriptů a příkladů ATENA-GiD, viz GiD\Problemtypes\AtenaV4\Readme.txt
 • Různé drobné opravy a změny
 • Aktualizovány manuály

Hlavní změny od verze 3.3.2f:

 • Dynamická analýza a výpočet vlastních frekvencí
 • Implementace uživatelského materiálu (CC3DUserMaterial/UserMaterialDLL)
 • Postprocessing v GiDu + další vylepšení ve skriptech AtenaGiD, viz GiD\Problemtypes\AtenaV4\Readme.txt
 • Oprava materiálového modelu CCInterface. Lepší algoritmus pro softening/hardening materiál a oprava interakce normálového a tangenciálního směru
 • Různé drobné opravy a vylepšení
 • Aktualizovány manuály
Podrobný seznam změn najdete v souboru Readme.txt.  

Download