We Value Your Privacy

We take good care of you and your data. Our website uses cookies only to personalize content for you and to analyze traffic anonymously. Read more

TwinBridge

TwinBridge - Digital twin for increased reliability and sustainability of concrete bridges (Digitální dvojče pro zvýšení spolehlivosti a životnosti betonových mostů)
TwinBridge– 3rd call of the DOPRAVA 2020+* programme of TA ČR
Project ID: TCK03000023
Duration: 2022 – 2024
Partners: SAFIBRA, s.r.o., Červenka Consulting s.r.o., The Czech Technical University in Prague - Faculty of Electrical Engineering


Objective of the project
The project develops a software system for the assessment of reliability and sustainability of transport structures using the „Digital Twin“ concept. The Digital Twin enables to follow the overall structural behavior in real time on the basis of measured response at monitored locations. The Digital Twin approach allows for rapid assessment of the structural behavior and the prediction of the evolution of structural safety and reliability in the future. The project results will be used in the management and effective planning of the transport structure maintenance. The Digital Twin combines the technologies of three fields: advanced computational mechanics for nonlinear modeling of structures, artificial intelligence and deep learning and monitoring techniques using optical fiber sensors.


Cíle projektu
Cílem projektu je vývoj softwarového systému pro vyhodnocování spolehlivosti a životnosti dopravních konstrukcí s využitím tzv. digitálního dvojčete. Digitální model, tzv. dvojče, umožní sledování celkového chování konstrukce v reálném čase na základě měřené odezvy v monitorovaných bodech. Digitální dvojče umožní rychlé posouzení stavu a chování konstrukce a provede predikce vývoje bezpečnosti a spolehlivosti i do budoucnosti. Výsledky projektu budou využity při správě a efektivním plánování údržby dopravních konstrukcí. Digitální dvojče bude kombinovat technologie tří oborů: pokročilá výpočtová mechanika nelineárního modelování stavebních konstrukcí, umělá inteligence a metody strojového učení (Deep learning) a moderní monitorovací technologie s využitím opto-vláknových senzorů.

 

 

Subscribe to our Newsletter

Get the latest information about new products, updates and releases.

Subscribe Now

CC Forums

Join the comunity, get answers, share your experience!

Join Forums